Kerncijfers

Infrastructuur 2010 2011 2012
watertorens 61 61 61
opjaagstations 27 27 27
waterproductiecentra (WPC) 12 12 12
satellietwinningen 14 14 14
waterwinningsputten 300 301 300
waterleidingnet in km 12.670 12.731 12.794
rioleringsnet in km 2.285 2.298 2.352
grachtenstelsel in km 870 1.174 1.373
pompstations afvalwater 150 183 199
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI's) 3 4 8
individuele behandeling afvalwater (IBA's) 40 210 399

 

  2010 2011 2012
balanstotaal in k€ 403.882 428.587 509.150
omzet 179.891 187.176 192.619
ebitda in k€ 36.702 37.080 36.984
ebit (bedrijfsresultaat) in k€ 12.056 11.018 6.287
financieel resultaat in k€ 370 1.305 2.767
uitzonderlijk resultaat in k€ 433 600 63
winst/verlies in k€ 12.858 12.922 9.117
solvabiliteit in % 44% 46% 43%
liquiditeit 1,83 1,68 1,35
niet kaskosten/opbrengsten in k€ 23.174 24.922 34.869
netto cash flow in k€ 36.032 37.844 43.986
investeringen in (im)materiële vaste activa in k€ 29.040 44.097 57.432
  productie 3.616 5.325 8.326
  distributie 13.531 21.157 18.972
  riolering 8.673 15.349 27.759
  overige 3.220 2.265 2.374
tijdens het jaar ontvangen kapitaalsubsidies in k€ 1.777 2.649 7.433
opname ext. financiering (leningen, thesauriebew.) 3.230 1.833 9.203

 

Maatschapelijk engagement 2010 2011 2012
steun ontwikkelingslanden in k€ via HidroPLUS 51 56 60