Afvalbeheer

In 2012 voeren we ruim 9.160 ton inerte reststoffen (drinkwaterslib, onthardingskorrels, filterzand) van ons productieproces af. Dit is een daling van bijna 10% t.o.v. 2011. Het productievolume reststoffen varieert voornamelijk in functie van het aantal ruimingen van bezinkingsbekkens, droogbekkens en filters. In 2011 zijn uitzonderlijk het bezinkingsbekken van Westerlo geruimd en het zand van een aantal filters vervangen.

Productievolume in ton 2010 2011 2012
Drinkwaterslib 7.800 8.450 7.800
Onthardingskorrels 800 750 770
Filterzand 500 1.000 590
Totaal 9.100 10.200 9.160

85% van onze reststoffen van het productieproces wordt ingezet voor nuttige toepassingen.

Afzetmarkt reststoffen Aandeel (in %)
  2010 2011 2012
Baksteenindustrie 5 1 2
Biogas 13 28 24
Bouwstof 13 10 6
Bouwstof (isolatietoepassingen) 8 7 8
Cementindustrie 43 36 45
Drinkwaterproductie - - (0.3)
Stortplaats 25 15 15
Tijdelijk opslag - 3 -

Proefopstelling Servië

In 2012 gebruikt men een deel van onze ijzergecoate filterzanden voor een drinkwaterzuiveringsproject in Servië. Deze ijzergecoate filterzanden blijken uitermate geschikt om arseen te verwijderen uit het grondwater.

Andere afvalstoffen (in 2012 ongeveer 1.800 ton) zamelen we zo veel mogelijk selectief in om de diverse afvalfracties maximaal te recycleren of nuttig toe te passen.

Selectieve inzameling afvalstoffen op vaste locaties (in %)
  2010 2011 2012
Papier 3.01 1.93 2.39
Verpakkingsfollie 0.03 0.02 0.03
Hout 0.00 0.00 0.58
PMD 0.14 0.05 0.05
Glas 0.05 0.05 0.05
GFT 0.00 0.00 0.25
Restafval 6.26 4.02 5.15
Gevaarlijk afval 0.53 0.42 0.71
Asbestcement 2.34 3.99 5.40
PVC & PE 0.73 0.74 0.86
Bouw- en sloopafval 23.68 22.41 17.26
Grond 63.21 66.37 67.26

Daarnaast voert Pidpa diverse afvalstoffen rechtstreeks af naar eindverwerkers.

Gewicht per fractie in ton
Fractie 2010 2011 2012
Ruimingsspecie 10.340 17.254 12.375
Rioolslib 1.054 952 1.369
Rioolkolkenslib 1.216 1.419 692
Bermmaaisel 938 1.345 890
Totaal 13.551 20.972 15.687