Milieuzorg

Milieuzorg vanuit een diep respect voor de rijkdommen die de natuur ons biedt. 

Regeneratie WaterputZo integreren we natuurbehoud in onze bedrijfsvoering door oog te hebben voor:

  • Bosbeheersplannen. Vanuit een intensief overleg met alle betrokken partijen dragen wij zorg voor de natuur op onze domeinen.
  • In Balen-Kanaal, Balen-Nete, Brecht, Oostmalle, Turnhout en Wuustwezel voeren wij een uitgebreide vegetatiemonitoring uit.
  • Irrigatieprojecten. Te Ham, nabij de waterwinning van Balen-Kanaal, is de irrigatie van het Natuurreservaat De Rammelaars gerealiseerd.
  • Wij plaggen een oud ven in Merksplas en een graslandje in Oud-Turnhout.

Voor onze waterproductiecentra zijn volgende belangrijke stappen gerealiseerd:

  • Voor Arendonk en Essen krijgt Pidpa een nieuwe grondwatervergunning.
  • In Grobbendonk regenereren we vijf watervangputten. 
  • Wij boren nieuwe peilputten in o.a. Oostmalle en Balen-Nete zodat een kwalitatieve en kwantitatieve monitoring mogelijk is
  • Merksplas PlagwerkenTot slot krijgen wij een nieuwe basismilieuvergunning voor het exploitatiecentrum te Grobbendonk en het WPC van Essen. De milieuvergunningen van Herentals en Hoogstraten (beiden uitbreidingen) worden geactualiseerd.