Klachtenbeheer

In het licht van een aantal wettelijke en reglementaire bepalingen maakt Pidpa in 2012 werk van een heus klachtenbehandelingssysteem.

Een klacht wordt gedefinieerd als een herhaalde melding van een tekortkoming in het functioneren van Pidpa of wanneer sprake is van een manifeste uiting van ontevredenheid door de klant over een (al dan niet) geleverde prestatie of dienst.

Een klacht is ‘ontvankelijk’ als

  • de identiteit en adres van de klager bekend is;
  • de klacht een omschrijving van de feiten bevat waartegen ze gericht is;
  • de voorwaarden voor een niet-ontvankelijke klacht niet van toepassing zijn op de klacht;
Aantal klachten niet ontvankelijk Aantal klachten ontvankelijk en gegrond Aantal klachten ontvankelijk en ongegrond Totaal
38 190 287 515

De meest voorkomende klachten handelen over

  • facturatie (niet akkoord met hetgeen is aangerekend)
  • betalingsopvolging
  • kwaliteitsprobleem drinkwater
  • problemen rond aanvraag en opzeg van de waterlevering.