Klantenbeheer

In 2012 beantwoordt onze contactcenters (klantenrelaties, distributie en riolering) 233.247 telefonische oproepen, 68.974 e-mails en 97.165 faxen en brieven. Hierbij ligt de focus op de kwaliteit van de klantencommunicatie.

Sinds 14 maart 2012 zenden we geen tussentijdse facturen meer op papier aan klanten (zonder ondernemingsnummer) met een domiciliëring. De klant heeft wel de optie om alsnog te kiezen voor een papieren factuur. In 2012 worden 272.964 tussentijdse facturen niet meer verstuurd.

97% van onze klanten zijn huishoudelijke klanten (in 2012 1.176.100 gebruikers); de overige 3% zijn openbare instellingen, KMO’s, landbouwers en industrie.

Evolutie klanten

Het totaal geregistreerd verbruik in ons verzorgingsgebied daalde van 57.708.021 m³ in 2011 naar 57.485.549 m³ in 2012, hetzij een globale afname van -222.472 m³ of - 0,39% ( 2010-2011 : -2,13%).

Dit is het gecumuleerd resultaat van :

  • een stijging van huishoudelijk verbruik
    van 42.023.749 m³ (2011) naar 42.159.089 m³ in 2012 (+0,32%)
  • een daling van industrieel verbruik
    van 15.566.046 m³ (2011) naar 15.247.822 m³ in 2012 (-2,04%).
  2011   2012  
  % %
Huishoudelijk verbruik 42.023.749 71,36 42.159.089 71,86
Niet-huishoudelijk verbruik 15.566.046 26,43 15.247.822 25,99
Aquamobiel en verloren water 118.226 0,14 78.638 0,13
Tussentotaal 57.708.021 97,93 57.485.549 97,98
Levering aan andere waterbedrijven 1.217.083 2,07 1.182.383 2,02
Totaal 58.925.104   58.667.932  

 

Evolutie totaal geregistreerd verbruik in kubieke meter