Kwaliteitscontrole

Het eigen Pidpa-laboratorium voert 1.283 eenvoudige bewakingscontroles (14 parameters + reeks van 11 metalen in het kader van het loodactieplan) in ons distributienet uit. Daarenboven voeren we 308 volledige drinkwateraudits uit (analyse van de 55 drinkwaterparameters).

  controles audits
particulieren 875 63
ziekenhuis, school, rusthuis, kinderdagverblijf 232 231
andere publieke gebouwen 176 14
totaal 1.283 308

In totaal onderzoekt het Pidpa-labo in 2012 13.713 stalen waarop in totaal 305.069 parameters werden uitgevoerd. Voor de eerste maal overschrijden we hier de kaap van 300.000: een mooi record. Voor de diensten, die Pidpa aanbiedt onder de noemer 'Hidrocontrol', worden 2.767 stalen genomen (een toename van bijna 20 % t.o.v. 2011) vooral voor legionella-analyses (2240). De dienst Riolering neemt 154 stalen, voornamelijk in het kader van IBA-controles.

Aantal analyses

Totaal aantal stalen 13.713 Totaal aantal analyses 305.069
Aantal bewakingscontroles 1.283 Bacteriologisch 45.738
Aantal auditcontroles 308 Scheikundig 259.331

In 2012 ontvangt Pidpa 1.595 vragen en meldingen in verband met de drinkwaterkwaliteit.

Elk jaar rapporteren we deze resultaten aan de afdeling Operationeel Waterbeheer van VMM. Ten gevolge van vastgestelde afwijkingen worden in 2012 8 meldingen gedaan aan de toezichthoudende overheid.