Drinkwater

In 2012 zijn meer dan 119 kilometer leiding verplaatst, vernieuwd of nieuw aangelegd.

In 2012 is 58 kilometer aangelegd voor netuitbreiding, waarvan 57% aangelegd door eigen Pidpa-ploegen.

Het verplaatsen en vernieuwen van leidingen (zie hieronder) gebeurt:

• in het kader van synergie-aanvragen van andere nutsmaatschappijen
• in het kader van wegenis- en rioleringswerken
• in het kader van de vernieuwing van oude loden aftakkingen.

verplaatsen en verniewen

Pidpa zit niet stil en heeft in 2012 4.414 nieuwe aansluitingen uitgevoerd, 549 aftakkingen gewijzigd en 1.581 oude aftakkingen uitgenomen. Bijkomend werden er 2.709 lekken of breuken buiten hersteld en 1.582 herstellingen binnen uitgevoerd.

In het kader van de verstrengde loodnormering tegen einde 2013, is Pidpa reeds vele jaren gestart met de systematische vervanging van loden aftakkingen. Begin 2013 moeten nog slechts 312 loden aftakkingen van de initieel circa 60.000 worden vervangen.

Op het waterproductiecentrum (WPC) van Oud-Turnhout bouwen we een nieuw pompstation met aanzuigkelders, waarna we het oude pompgebouw buiten dienst stellen. In datzelfde WPC optimaliseren we een aantal bouwkundige en electromechanische onderdelen van de 8 filters van de eindfiltratie.

Ook onze watertorens krijgen de nodige aandacht. We renoveren onder andere de watertorens van Meerhout, Grobbendonk en Balen. Daken worden gerenoveerd (o.a. watertoren van Puurs) en we vervangen de afdekkingen van de kuip van verschillende watertorens.
Vanaf het najaar gebruiken we 'Building Information Modelling', een nieuwe teken- en ontwerppakket. Hiermee bouwt men digitaal een volledig gebouw- of installatiemodel, waaruit vervolgens niet alleen plannen zoals bij de traditionele CAD-software, maar ook andere projectgegevens zoals meetstaten, materiaaleigenschappen en dergelijke meer op een relatief geautomatiseerde wijze geproduceerd kunnen worden. Ook de koppeling met andere digitale informatieplatformen van Pidpa (GIS, ERP, intranet) is mogelijk.

In 2012 werken wij de aanleg van een toevoerleiding met een diameter van 400 mm van het waterproductiecentrum van Mol naar de watertoren van Balen af. Dit werk startte in 2010 en kadert binnen de bedrijfszekerheid voor de bevoorrading van de regio Balen. Ook de aanleg van een ruwwaterleiding met diameter 400mm van Beerse naar Malle met een lengte van bijna 13 kilometer wordt afgerond. Deze leiding sluit aan op de bestaande ruwwaterleidingen van Oostmalle naar Grobbendonk, zodat het water van Beerse in het WPC van Grobbendonk wordt gezuiverd. Deze zorgt ervoor dat we de grondwaterwinning van Beerse terug in dienst kunnen nemen.