Voorwoord van de voorzitter

Het Pidpa-jaarverslag steekt in een nieuw digitaal kleedje. Geen uitgebreide teksten meer maar kort en krachtig de meest markante en belangrijkste feiten en cijfers van het afgelopen jaar.

 Voor 2012 hadden wij 4 topprioriteiten gedefinieerd:

  • het verder uitdiepen van de partnerrelatie met onze vennoten: de steden en gemeenten uit het werkingsgebied van Pidpa en het provinciebestuur.
  • het stimuleren van een kostenbewustzijn op elk niveau. Dit betekent niet alleen aandacht hebben voor onze uitgaven maar tezelfdertijd ook kritisch durven zijn over de manier waarop wij werken.  
  • het verder uitbouwen van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS).
  • en tot slot optreden als een zorgzame werkgever.

En met succes. Opnieuw kan Pidpa mooie resultaten voorleggen.

  • Op de eerste plaats op het financieel vlak waar wij, ondanks de economisch moeilijke tijden, een gezond bedrijf zijn en blijven.
  • Daarnaast blijft de kwaliteit van onze producten en diensten op een hoog niveau: op deze manier blijven wij voor onze klanten en vennoten een betrouwbaar leverancier en partner. 
  • Tot slot zijn onze eigen medewerkers tevreden. En gelukkig maar want het zijn uiteindelijk de personeelsleden van Pidpa die het succes bepalen van ons bedrijf.

Ik wens u veel leesplezier.