Medewerkers

Op 31 december 2012 telt Pidpa 693 medewerkers. Iedereen die bij Pidpa werkt valt onder de geldende CAO en bekomt hetzelfde basissalaris volgens zijn of haar functie ongeacht hun geslacht.

Jaar 2010 2011 2012
Soort contract VTE Aantal VTE Aantal VTE Aantal
Statutair 417.6 448 419.2 452 452.7 484
Contract onbepaalde duur 229 237 217.6 228 188.6 197
Contract bepaalde duur 13.4 16 18.6 19 11.6 12
Totaal 660 701 655,4 699 652,9 693

 

  mannen vrouwen arbeiders bedienden
2010 526 175 225 476
2011 521 178 222 477
2012 507 186 214 479

Ongeveer 19% werkt deeltijds; een percentage dat de afgelopen drie jaar ongeveer gelijk is gebleven.

In 2011 is, in samenwerking met SD-Worx, gestart met een 360°-feedback voor leden van het managementteam en de diensthoofden. Dit is in 2012 uitgebreid naar de celhoofden. Zij worden beoordeeld door hun evaluator, vier collega's en vier eigen medewerkers. SD-Worx bespreekt de resultaten nadien en geeft aan waar er verbeterpunten zijn.

Op 31 december 2012 zegt Pidpa de papieren maaltijdcheques vaarwel en doen de elektronische maaltijdcheques hun intrede.

Ook het evaluatiesysteem van Pidpa (het zogenaamde WINST-systeem), waardoor iedereen regelmatig ingelicht wordt over zijn prestatie- en loopbaanontwikkeling, wordt geautomatiseerd. Dit bevordert de efficiëntie en vermindert het risico op fouten.

Pidpa investeert in haar medewerkers. Zo draagt zij haar steentje bij wanneer men zich wil bijscholen. Het verlof voor sociale promotie en een financiële tussenkomst van Pidpa in de kosten zijn hiervan maar twee voorbeelden. Anderzijds worden medewerkers meteen bij de indiensttreding of bij een wijziging van functie volgens het persoonlijk inlooptraject ingeschreven in algemene bedrijfsopleidingen. Specifieke training, bijscholing- of opfrissingscursussen houden aan tot het einde van iemands loopbaan bij Pidpa. Bij vertrek zijn er exitgesprekken en pensioenbegeleidingsdagen voor de toekomstige gepensioneerden. Een sensibiliseringsactie zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de verschillende mogelijkheden.

aantal opleidingsdagen
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1.324 2.255 1.662 1.649 2.269 1.542 2000,5

De recente pensioenhervorming heeft niet alleen een impact op de individuele personeelsleden maar heeft ook voor Pidpa belangrijke financiële consequenties. Na doorgedreven studies en simulaties is de toekomstige financiële impact geraamd, die de komende jaren flink zal doorwegen. Enerzijds stijgt de patronale bijdrage jaarlijks tot 2016 voor de vast benoemden en anderzijds worden we geconfronteerd met een extra responsabiliseringsbijdrage.